Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Božice

Historie
První zpráva o Božicích se objevuje roku 1225, kdy jsou Božice uvedeny mezi šesti vesnicemi, jejichž desátky byly určeny nově vysvěcenému farnímu kostelu v Křídlovicích.

Božic se rovněž dotýkaly spory o příjmy z některých klášterních vesnic. 28. 6.1 279 byl ve Znojmě urovnán spor mezi kněžickým proboštem Vojslavem a Zdeslavou, dcerou Hartleba z Dubna a vdovou po Markvartu Dlouhém, jehož první manželka Adléta odkázala Božice kostelu kněžickému.Touto smírnou dohodou byly Božice přisouzeny kostelu v Kněžicích. Opis této listiny se nachází v archivu želivského kláštera.

Smírně byl rovněž urovnán spor mezi proboštem ženského premonstrátského kláštera v Dolních Kounicích Jarlochem a opatem premonstrátského kláštera v Želivi Tylmanem o desátky z několika vsí, mj. i z Božic.Originál této listiny se nachází v archivu želivského kláštera. Z této listiny se též dozvídáme, že Božice byly v té době majetkem kounického kláštera. Časem však celá ves přešla na klášter želivský. V roce 1380 ji moravský markrabě Jošt klášteru násilím odňal, ale na rozkaz římské kurie ji opět roku 1394 vrátil.

Kvůli neoprávněnému užívání klášterního rybníka v Božicích se dostal v roce 1481 želivský opat Václav do sporu s novým majitelem Křídlovic Štěpánem Einzingarem. V roce 1493 (podle jiných pramenů 1486) přenechal želivský opat Petr (u Peřinky jmenován Benedikt) Božice bratrům Benešovi (Benediktovi) a Ludvíkovi Vajtmilnarovým z Vajtmile a na Žeroticích výměnou za ves Mikulovice.

V letech 1497,1536 a 1567 byla potvrzena příslušnost Božic k hrdelnímu soudu do Vrbovce, od kterého nemohlo být apelováno, tj. nedalo se proti rozsudku odvolat. Soud se scházel každoročně o sv. Jiří a "rozhodoval o životě a smrti". Soudní řád měl 69 článků. Dá se říci, že v této době si Božice držely poměrně značnou samostatnost.

Vajtmilnarové byli koncem 15. a poč. l6. stol. též majiteli hrušovanského statku, se kterým sloučili i Božice. Roku 1526 prodal potom Šebastián z Vajtmile Božice jako příslušenství Hrušovan Janovi z Pernštejna. Součástí Hrušovan byly až do roku 1561, kdy je Vratislav z Pernštejna prodal s celým panstvím Janovi staršímu ze Žerotína.

V roce 1590 vlastnil svobodný dvůr v Božicích Melichar Košvic z Košvic. V průběhu 17. stol. přešly Božice z hrušovanského k jaroslavickému panství. S Jaroslavicemi je 1. 11. 1691 prodal Adolf hrabě z Althanu i s příslušnou pustou vsí Petrovicemi svému bratrovi Michalu Janovi z Althanu. Další osudy Božic jsou poté shodné s historií Jaroslavic až do vzniku republiky v roce 1918.

K roku 1697 se uvádí na jaroslavickém panství v Božicích 13 tzv. třičtvtě láníků a 7 půlláníků. Tento - zřejmě - mylný doklad je nepříliš důvěryhodný, když máme k dispozici zápis z roku 1751, ve kterém jsou Božice uvedeny jako pustá ves. Název Pustice pak zůstal v povědomí okolních obyvatel i v následujícím období. Dá se předpokládat, že již po třicetileté válce zde došlo výraznému úbytku obyvatelstva (podobnějako v okolních obcích), a že není příliš pravděpodobné, aby zrovna v Božicích tomu bylo výrazně jinak.

V rakouském státním archívu se nalézá katastrální mapa Božic z roku 1824, ejímž autorem byl ppor. baron von Waldstátter, a v ní je rovněž zaznamenáno, že v této době měly Božice 116 domů a 56 stájí, takže zde bylo možno pohodlně umístit 100 mužů pěchoty a 102 koní. Panský dům (dnešní zdravotní středisko) byl jako sídlo panství pro božický dvůr a dvůr Hoja postaven v roce 1834 v areálu dvora v Božicích.

V téže době byla postavena i velká sýpka a hostinec U Dubú (podle dřívějšího majitele též Wolloner, dnes již neexistující). V roce 1837 patřil k Božicím ovčín, palírna a 1 hostinec.

Jaroslavické panství vlastinili v průběhu 18. a 19.stol. postupně Althanové, hrabě Meraviglia-Crivelli (r. 1790), Petr svobodný šlechtic Braun (1803), hrabě Pallavicini-Centurioni (1812). V roce 1835 koupil celé panství Vilém hrabě Hompesch-Bollheim (zemřel roku 1867). Po něm je zdědil Ferdinand hrabě Hompesch-Bollheim (zemřel v roku 1897), Pius hrabě HompeschBollheim a v roce 1919 se majitelem stal Vilém říšský hrabě ze Spee.

Do roku 1867 byly Božice místní částí obce České Křídlovice. V následujícím období patřily k vyspělým zemědělským obcím s rozvinutým vinařstvím. Impulsem pro větší rozvoj bylo zcela nepochybně zřízení železniční stanice Božice - Jaroslavice v roce 1871 i otevření poštovní a telegrafní stanice v Božicích v roce 1885. Dovršením úsilí o výraznější osamostatnění bylo zřizení vlastní školy v Božicích roku 1893 (jedná se o budovu dnešní mateřské školy). Důležité pro obec bylo i to, že zde i nadále sídlila správa panského dvora.

Součástí Božic byl i dvůr Hoja (Hojahof)se čtyřmi domy a výměrou 476 ha, jež v 19. stol. sloužil jako velká ovčírna, dále Rybnický mlýn v údolí Příčního potoka (tehdy nazývaného Petrovický potok) a též polní trať zvaná Křížkovická pustina, v místech zaniklé vsi Křižkovice (severně od obce).

Dále měl v Božicích své sídlo Lesní revír (1911), záložna (od r. 1894) a v roce 1914 založené Mlékárenské družstvo. V božickém katastru se nacházely ve velkém množství i tzv. lochy neboli sklepy vyhloubené v písečném kameni. Dále lze též předpokládat, že zmíněné lochy byly výsledkem těžby písku na stavby hospodářských budov nebo i obytných stavení a druhotně posloužily jako sklepy. V novější době se název lochy již neužíval.

Život za první republiky
Většina údajů vztahujících se k této době je zpracována v jednotlivých samostatných oddílech. Zde proto uvádíme pouze několik základních faktů.

Obec se od konce 20. let a v průběhu 30. letech rozrůstala. Na východě to byla česká kolonie, na jihu počínaje českou menšinovou školou a domem rodiny Havelkovy a Popelovy, přes domy u Rybnického mlýna v údolí Lásky po nové domy a objekty u nádraží, např. druhý hostinec naproti nádražní budově. V samotné obci bylo do roku 1932 postaveno 11 nových domů v areálu bývalého panského dvora a několik moderních vil.

Vila rodiny Spandlovy byla postavena v roce 1931-1932 směrem ke Kolonii. Hans Spandl, božický rodák, působil jako policejní inspektor ve Vídni a do Božic se vrátil v r. 1933 po odchodu do výslužby. Schneiderova vila byla postavena v r. 1930 u mlýna a Zellnerova vila v roce 1932 vedle strže na hranicích mezi Božicemi a Křídlovicemi. Góldnerova vila (Tulipánka) je staršího data a tzv. prelátova vila (část již neexistuje) rovněž.

V obcích byla řada živností, ale obce si zachovávaly nadále výrazně zemědělský charakter.

Současnost

Božice v roce 2005
Obec s 1 430 obyvateli je v rámci okresu počtem lidí na 7 místě. Katastrální výměra obce je 2989 ha.
Letos – 2006  -  je tomu již 781 let, kdy jsou datovány záznamy o založení.

Je tomu 780 let, kdy jsou datovány záznamy o založení původních obcí České Křídlovice a Božice. Po celá další století se život utvářel podle představ obyvatel, ovlivněný válkami, hladomory, překážkami a nástrahami, které přinášela doba.

Dnes je sloučená obec ve stádiu, kdy její rozvoj již není závislý na původní zemědělské činnosti, ale hledají se možnosti uplatnění obyvatel v průmyslové oblasti, služeb a spolupráce s dalšími obcemi v regionu Hrušovanska.

V obci je celkem 400 obytných domů se 450 byty. Za posledních 10 let bylo vystavěno 100 obecních bytů a je rozestavěno další 23 rodinných domků. Je dobudován obecní vodovod, plynofikace, telefonní kabelizace, kanalizace a čistírna odpadních vod. V součastné době je rozvoj obce a podpora podnikání závislé především na budování technické infrastruktury, a to je především kanalizace a místní komunikace.

Obec věnuje základnímu školství velkou pozornost. Byla dokončena plymofikace budov, zastřešena základní škola s vestavbou 7 bytů a 5 učeben a kabinetů. Uspěšně se také rozvíjí hudební obor základní umělecké školy. Činnost škol je základní inspirací i v rozvoji kultury. Průmyslové závody jako je Pískovna, Prefa a Beta modernizací výroby potřebují stále méně pracovníků. Obec se snaží získat investory nabídkou laciných stavebních pozemků a má zájem také o zahraniční investory. Snižování počtu obyvatel se zatím neprojevuje díky aktivitám obce na vystavbě bytového fondu.

Obec Božice je členem dobrovolného svazku 7 obcí s názvem Niva. Tato spolupráce v řadě oblastí má již desetiletou tradici. Jednou stěžejní a neobvyklou činností je provozování autobusové dopravy, kdy obce založily Břežanskou dopravní společnost, s. r. o., s 22 autobusy, které zajišťují dopravní obslužnost východní části okresu a spojení s Brnem.

Aktivní odpočinek poskytuje Relax - sportovní a rehabilitační centrum Božice.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.bozice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA