Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Slup

Slup, dříve zvaná i Čule, německy Zulb, je poprvé zmíněna k roku 1046 v listině padělané ve 12. století. V pravé listině se mluví o Slupi roku 1228. Na městečko byla Slup povýšena teprve v roce 1860. Na pečetích z roku 1649 je v pečetním poli štít, u jeho spodku kopeček, z něhož vyrůstají tři lilie, prostřední směřuje kolmo vzhůru, pravá k pravému, levá k levému boku štítu.

Slup se rozkládá v západní části okresu Znojmo, v pravo od toku Dyje v nadmořské výšce 191 m. Částí Čule byla osada Knast,německy Gnast, od roku 1949 přejmenovaná na Hnízdo, která byla po roce 1960 připojena k obci Vrbovec. Do roku 1867 zahrnovala obec i obce Oleksovičky a Valtrovice, za okupace a od roku 1960 znovu Oleksovičky. V roce 1930 měla obec 335 domů a 1367 obyvatel.
V současné době má obec 205 domů ( včetně místní části Oleksovičky ) a 441 obyvatel (stav k 26. 3. 2007). Zemědělská a vinařská obec Slup měla v roce 1900 největší rozlohu vinic v okrese a dodnes jsou vinařské tratě významné z hlediska produkce kvalitních vín Znojemské podoblasti.

Historie
Slup, dříve zvaná i Čule, německy Zulb, je poprvé zmíněna k roku 1046 v listině padělané ve 12. století. V pravé listině se mluví o Slupi roku 1228. Na městečko byla Slup povýšena teprve v roce 1860. Na pečetích z roku 1649 je v pečetním poli štít, u jeho spodku kopeček, z něhož vyrůstají tři lilie, prostřední směřuje kolmo vzhůru, pravá k pravému, levá k levému boku štítu.

Črty z historie


Rok 1216
Pražským biskupem Ondřejem (zvolen 1214, 22. listopadu 1215 vysvěcen Inocencem III. v Římě) zahájen boj proti Přemyslovi. Ondřej vyhlásil svůj nárok na celý desátek, který měli věřící odevzdávat církvi (král se dosud podílel se svými úředníky na příjmech z desátku - biskup dostával jen čtvrtinu). Přemysl zpustošil biskupské statky a Ondřej raději 26. října 1216 uprchl ze země do Říma. Na celou pražskou diecézi uvalil v dubnu 1217 tzv. interdikt (zákaz bohoslužeb, pohřbů, křtů, udílení svátostí).

Rok 1221
Slavnostní shromáždění v Schatzberku ("na Šacké hoře") při moravsko-rakouské hranici , kde za účasti Přemysla, biskupa Ondřeje a papežského legáta Řehoře de Crescentia český král ustoupil. Došlo k obnovení privilegií pražského biskupství; listina z 2. července 1221, nazývána konkordátem (legát Řehoř rozhřešil krále i šlechtu z klatby a zbavil diecézi Ondřejova interdiktu), zaváděla pořádek do placení desátků.

Stavební památky

Vodní mlýn na Mlýnské strouze - unikátní technická památka
Ve mlýně je instalována expozice vývoje mlynářství včetně provozu schopného mlýnského zařízení jenž je uváděno v činnost vodními koly. Mlýnská strouha je technickým dílem ze 13. století, která přiváděla vodu nejen do mlýnů ale i do soustavy Jaroslavických rybníků.

Dyjský Mlýnský náhon
Je jedna z nejstarších vodních staveb na Moravě, doložená již roku 1302. Jde o vzácné technické dílo, srovnatelné se Zlatou stokou na Třeboňsku. Nejstarší část, vyvedená z řeky Dyje u Krhovic, vznikla pravděpodobně ve 13. století. V 16. století byla prodloužena až ke Slupi a dále k Jaroslavicím, kde napájí soustavu rybníků. V 19. století byla protažena až k rakouskému Laa an der Thaya. Celková délka náhonu je 29 kilometrů, šířka 12 až 15 metrů, průtok 2 až 3 metry za vteřinu.

Pozdně gotický kostel Jména Panny Marie
Založen ve 13. století, který byl barokně upraven v roce 1845. Na hlavním oltáři uctívaná socha Panny Marie z 15. století. Od počátku 17. století poutě u „Panny Marie pod vrbami".

Dle pověsti:
Tam, kde nyní stojí kostel, škola a mlýn, byla velká louka, kterou obdělávali poddaní. Jeden ze sekáčů jednou při odpočinku pod vrbami našel obrázek Panny Marie. Sekáč vzal tento nenadálý dar jako výzvu k postavení kostelíka. Bohužel však neměl žádné peníze. Proto zašel večer do sklepa, aby o tom u vína popřemýšlel. Tam užasl podruhé. Sud, který vždy býval plný vína, najednou vyschnul. Odtrhnul lať ze sudu, aby se podíval, kam se víno podělo, a ze sudu se začaly hrnout stříbrňáky. Nyní měl peněz dost a mohl si dovolit postavit kostel. Svědectví na tuto událost zachycuje v kostele umístěný obraz Panny Marie pod vrbami, který prý později uzdravil i mnoho nemocných.

Československé opevnění 1938 ve Slupi
Pokud po vjezdu do obce Slup směrem od Znojma odbočíte u místního hostince vpravo a pokračujete stále rovně necelých 300 m do kopce, dostanete se do těsné blízkosti objektu lehkého opevnění vz. 37, A - 160, tak zvaného "řopíku". Tento objekt je rekonstruován do stavu odpovídajícímu podzimní mobilizaci roku 1938. Ve střílnách obou střeleckých místností je umístěna těžká a lehká modifikace lafety vz. 38, kterou vyráběla Česká zbrojovka Strakonice. Lafetám nechybí ani panoramatické náčrty pro zajištěnou střelbu.

Pevnůstka je dále vybavena střeleckými stolky, plně funkčními zrcátkovými periskopy i ventilátorem a dalším vybavením, které odpovídá době zářijové mobilizace roku 1938, a to včetně předmětů osobní výstroje osádky objektu. Objekt je vyzbrojen pouze v době přítomnosti správce objektu.

V době prázdnin je "řopík" otevřen po dobu jednoho až dvou týdnů. Jinak bývá nepravidelně zpřístupňován o víkendech, minimálně jedenkrát do měsíce. Případnou návštěvu je proto nutno dohodnout s provozovatelem na telefonním čísle 0603/935224, nebo ověřit jeho přítomnost ve Slupi č.103 (penzion Anna).

Přírodní zajímavosti


Ječmeniště – Schatzgraben - nadregionální biocentrum
Obsahuje mimo jiné mandloňovou stráň, je charakterizováno travinobylinnou vegetací biogeografického významu obsahující zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Ječmeniště - zmizelá obec
Ještě před sto lety samostatná obec s jednotřídní školou. František V. Peřinka ve své Vlastivědě moravské o Ječmeništi říká: "Ječmeniště (něm. Gerstenfeld) je samostatná katastrální a politická obec 3 hodiny od Znojma. Má jednotřídní školu přifařenou do Dyjákoviček. Pošta ve Chvalovicích. Rozloha obce k r. 1896 135 ha, sama obec měla 10 ha. Osada jest nového založení. Vznikla r. 1787 na pozemcích spuštěného dvora na panství zrušeného kláštera Luckého, při němž usedlo 24 kolonistů ze Strachotic."

A jak se Ječmeniště vyvíjelo? V roce 1834 zde bylo již 35 domů a 150 obyvatel, v roce 1890 40 domů a 239 obyvatel katolického vyznání a německy mluvících. V roce 1900 už zde žilo 262 lidí.

Zajímavý je původ jména Ječmeniště, které vzniklo jako překlad německého Gerstenfeld (Gerste - něm. ječmen). Ves totiž nedostala jméno podle této oblininy, ale podle inženýra jménem von Gersten, který v těchto místech po zrušení Louckého kláštera dělil pozemky. Školy se Ječmeniště dočkalo v roce 1886 a v roce 1901 už do ní chodilo 43 dětí.

Smutný osud potkal Ječmeniště po válce po odsunu Němců a vzniku železné opony, na jejichž hranicích obec ležela, a tak byla, podobně jako mnoho dalších po celé délce hraničního pásma se západem, odsouzena k zániku. Pro milovníky dobrého vína ale dál zůstává Ječmeniště pojmem. Ostatně tím pro ně bylo už za časů Peřinkových, který na toto téma píše: "Ječmeniště je pověstné znamenitým vínem, které se rodí v trati Lampelberku. V čas vinobraní sjíždějí se tam vinaři a obchodníci vínem ve velikém počtu a platí víno dobře."

Zajímavosti z okolních obcí


Prázdninový den v Šatově
V sobotu dne 23. 6. 2007 se v Šatově uskutečnila akce pro děti s názvem „Prázdninový den s Technickým muzeem v Brně a Armádou České republiky!. Místem konání byl Areál československého opevnění Šatov a zejména pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada a jeho okolí.

Speciální program s tématickým zaměřením na armádu, ať již historickou, tak současnou, byl určen zejména pro děti, ale i ostatní zájemce z různých věkových kategorií.

Ve spolupráci s příslušníky Výcvikové základny Vyškov (Armáda ČR) byla představena výstroj, výzbroj (předváděcí), dále ukázky z výcviku vojáků, základy zdravovědy a první pomoci. Instalována byla vzduchovková střelnice pro děti, prováděn byl výcvik v hodu cvičným granátem a další činnosti. Děti si mohly vyzkoušet používání polních telefonů, radiostanic, dalekohledů a další vojenské výbavy.

Hlavním účelem akce bylo připravit zajímavý a atraktivní den pro děti, umožnit jim prohlídku pěchotního srubu MJ–S 3 „Zahrada“. Část programu byla směřována k vojenství a historii naší armády, další část představila současnou Armádu České republiky, její výstroj, výbavu, uniformy a ukázky z výcviku.

Celý program byl realizován v podobě informačních a úkolových stanoviště na vybrané trase (délka Na vybraných místech budou podávány informace o historii, uniformách apod., výcviku Armády ČR a další).

Součástí akce bylo zejména představení Armády ČR a její výstroje, výzbroje (pouze v podobě předváděcí), dále ukázky z výcviku vojáků, jejich činnosti a celkové představení povolání profesionálního příslušníka Armády ČR. Další činností bude používání polních telefonů a radiostanic, dalekohledů, pozorovacích přístrojů atd.

Moravská vinná stezka - Slup Moravská vinná stezka – Slup
I když se v pravém slova smyslu nejedná o vinařskou aktivitu, myšlenka propojení vinařských lokalit Moravy cyklistickou stezkou je úctyhodným počinem a obec Slup je právem hrdá na začlenění do trasy.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.slup.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA