Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Jiříkovice

Historie Jiříkovic
První písemný záznam o Jiříkovicích je z druhé poloviny 13. století, kdy v roce 1264 olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku udělil část vsi lénem Konrádovi de Huczária, jako pomoc jeho případným vojenským tažením. Dále jsou Jiříkovice zmiňovány v zápisech o bezpečnostních a obranných postaveních z let 1406 - 1445, kde jsou zmiňovány tvrz, dvůr a mlýn. Tvrz zanikla při obléhání města Brna švédskými vojsky generála Torstensona v letech 1644 - 1645.

Dle pověsti byla ves založena kdysi dávno jistým Jiřím. Jeho bratři Bedřich a Blažej založili nedaleké osady Bedřichovice a Blažovice.

Od 17. století jsou Jiříkovice rozděleny na tři samostatné části náležející různým majitelům. Jednu část obce tvořil statek Jiříkovský, druhá část patřila klášteru sv. Anny v Brně, spadajícímu pod panství Blažejovské, a část náležela k panství Sokolnickému. Části obce měly své purkmistry i pečeti. Po zrušení poddanství se tyto tři části spojily v jednu. O tomto je i první záznam v kronice obce Jiříkovice, založené prvním kronikářem a purkmistrem Jánem Daňkem v roce 1835.

Symboly obce
Pečeti všech tří obcí byly kruhovitého tvaru. Obec náležející k jiříkovskému statku měla v pečeti postavu sv. Jiří na koni v boji s drakem. Výjev byl doplněn písmeny S. G.

Druhá obec náležící klášteru sv. Anny v Brně měla na pečetním poli ve štítě písmena SA, mezi nimi byl umýstěn kříž a pod ním dva ptáci a pes. Po obvodu je nápis "Peczet Girzi, pod s. Anny 1616".

Třetí část jiříkovské osady patřila sokolnickému panství. Znakem v pečeti této obce byla radlice a v kruhu po obvodu německý nápis "Girzikowitz 1687".

Návrh obecního znaku a praporu obce Jiříkovice, které byly dekretem ze dne 7. 5. 2001 rozhodnutím Parlamentu České republiky obci uděleny*, vychází z původních pečetí obce. Do obecního znaku je z první pečeti převzat drak a rytíř na koni. Rytíř je znázorněn ramenem s kopím. Z druhé pečeti je do znaku přenesen kříž a z třetí pečeti symbol zemědělství - radlice, znázorněný zelenou barvou.

Obecní prapor vychází z výše uvedeného návrhu a barvy obecního znaku. Na list praporu, který je jednobarevný, je přenesen kříž z druhé pečeti. Šikmý pruh nahrazuje obrněné rámě a úzký svislý pruh kopí.

Pamětihodnosti
Obec Jiříkovice se nachází prakticky uprostřed památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova mezi Žurání, Santonem a Mohylou míru. Přijíždíme-li do Jiříkovic od Brna po staré císařské cestě na Olomouc, uvidíme napravo od silnice návrší Žuráň. Z jeho vrchu spatříme panorama celého okolí. Směrem jihovýchodním se rozprostírá obec Jiříkovice. Spatříme Mohylu míru na Prateckém kopci a při dobré viditelnosti jižním směrem siluetu Pálavských vrchů.

Na Žuráni je umístěn památník, na jehož horní ploše je plastická mapa, na které je zachyceno postavení vojsk před bitvou dne 2. prosince 1805. Jen o kousek dále je po levé straně silnice motorest Rohlenka, kde odbočíme vpravo na silnici do Jiříkovic.

Při vjezdu do obce se po levé straně nachází železný kříž a pomník obětem válečných let 1805 až 1809 a Norbertu Brassinnovi, poutníkovi míru na slavkovském bojišti v letech 1966 až 1984. Zde se také nachází hromadný hrob bitvy. Na návsi uprostřed obce pak uvidíme historickou zvonici se sochou P. Marie a Panský dvůr, který je bývalou pevností a vojenským lazaretem. Všechny tyto historické objekty byly v roce 1996 prohlášeny kulturními památkami ČR.

Na křižovatce směrem na Šlapanice se nachází opravená hasičská zbrojnice se sochou sv. Floriána. Cesta směrem na Ponětovice pak protíná celé území slavkovského bojiště přes Mohylu míru až do Sokolnic.

Krajina
Jiříkovice se rozprostírají v širokém údolí potoka Roketnice při jeho pravém břehu v nadmořské výšce 228 m. Krajinný ráz a příroda obce a jejího okolí je typická pro oblast Dyjsko-svrateckého úvalu, charakterizovanou rozvinutou zemědělskou výrobou s velkými scelenými plochami orné půdy.

Výjimku tvoří chráněný krajinný segment "Loučky" s původními ovocnými stromy, keřovými porosty, květenou a zbytky hlavových vrb, které zde zůstaly po regulaci Roketnice. Při vstupu do této lokality se nachází lesopark, kde jsou umístěny dětské prolézačky a posezení, kousek dál jsou pak pozůstatky bývalého mlýna, po němž se tato část nazývá "U mlýna". Za mlýnem je myslivna se sportovní střelnicí. Na jihovýchodě katastru je retenční nádrž "Grunty", lemovaná porostem jasanů, javorů a buků, podél níž vede žlutá turistická stezka od Mohyly míru přes Praci, Jiříkovice, Santon, Žuráň a končí ve Šlapanicích. V létě slouží vodní nádrž Grunty ke koupání a celoročně k rybaření.

Turistika
Krajina okolo mohyly míru tvořená obcemi Jiříkovice, Blažovice, Prace a Ponětovice sdružené do mikroregionu Mohyla míru, má prostou krásu klidného moravského venkova. Toto mírně zvlněné úrodné území východně od Brna, s oblými hřbety a mělkými údolími malých říček, dalekými výhledy a zádumčivou krásou lákalo člověka již od pravěku. Odnepaměti osídlené území jeho obyvatelé postupně odlesnili, zúrodnili a založili tu několik osad, ze kterých se postupně vyvinuly dnešní malebné vesnice, obklopené zahradami a sady.

Při návštěvě tohoto kraje ovane turistu zvláštní atmosféra, plynoucí z vědomí, že se zde odehrála jedna z největších bitev Napoleonských válek. Válečnou smršť, která se územím přehnala a její krvavou oběť připomíná Mohyla míru na Prateckém kopci, každý den po setmění tiše svítící do krajiny jak věčné světlo památky zesnulým. Pravidelné pietní akce konané ve dny výročí konání bitvy u jednotlivých památníků nám připomínají hroznou oběť, kterou přineslo lidstvo mocným.

O co méně se v krajině zachovalo divoké přírody, o to více péče věnují obyvatelé jednotlivých vesnic úpravě prostředí obcí a jejich okolí. Upravené památky, pečlivě udržované domy a jejich okolí, pěkná udržovaná sportoviště, vysázené parky, upravené vycházkové cesty podél drobných říček, to je typické pro tento kraj. Pro toho, kdo hledá příjemnou vycházku či projížďku na kole nenáročným terénem, zajímá se o historii napoleonských válek, rád posedí v dobré restauraci či u vodní hladiny rybníka, případně si v něm i rád zarybaří, jsou Jiříkovice a mikroregion Mohyla míru ideálním místem k rekreaci.

Turistické trasy
Obcí prochází žlutá turistická trasa. Začíná ve Šlapanicích, dále je vedena přes Santon, Tvarožnou, Jiříkovice a Praci, kde navazuje na zelenou trasu. Po zelené turistické trase je vedena i cyklotrasa Slavkovského bojiště. Má průběh Sokolnice – Prace – Šlapanice.

Cyklistické trasy
Nejblíže prochází doplňková cyklotrasa IV.kategorie č. 5063. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy s nižší intenzitou dopravy, místně po účelových komunikacích a má v území tento místopisný průběh po silnici II/417 : Tuřany – Kobylnice – Sokolnice – Újezd u Brna. Propojuje  území s dalšími cyklotrasami Ždánického lesa č. 473 c a systémem cyklotras Slavkovského bojiště a Moravského krasu (přes Šlapanice údolím toku Říčky). V Brně pak je trasa připojena na dálkovou Moravskou stezku Břeclav – Jeseník s návazností na cyklotrasy v Polsku a v Rakousku.

V roce 2002 byly  firmou ADOS navrženy v našem území tři trasy, a to „Zelený“ okruh císaře Napoleona (Blažovice – Prace – Mohyla míru), „Červený“ okruh císaře Alexandra (Blažovice – Jiříkovice – rybník Grunty) a „Modrý“ okruh císaře Františka (Mohyla míru – Zbýšov). Obcí a jejím katastrálním územím prochází okruh císaře Alexandra a jižní hranicí k.ú. pak oba dva další okruhy.

Dále je v území obce po jižní hranici k. ú. vedena a značena trasa č. 5097 Bučovice – Kobylnice – Tuřany a severně po silnicích trasa č. 5131 Jiříkovice – Březina.

Služby
Návštěvníci a turisté, kteří zavítají do Jiříkovic, nemusí mít obavy z toho, že by se zde nemohli dobře najíst, nakoupit, vyspat nebo nechat opravit auto. Motorest Rohlenka, ležící na křižovatce silnic z Brna do Vyškova a dálnice z Brna do Ostravy, poskytne široké služby ve stravování a občerstvení i pro náročného návštěvníka, dále ubytování a pro děti atraktivní zábavu na prolézačkách. V samotné obci je pak možno uspokojit svoje gastronomické choutky při toulkách po slavkovském bojišti v restauraci s vynikající kuchyní "Bašta císařů", nebo se občerstvit v místní mece sportovců "Sport-club", zejména vynikajícím pivním mokem.

K nákupům s širokým výběrem sortimentu je možné využít samoobsluhy se smíšeným zbožím "U Šenků" a "Bernadotte", respektive prodejny se sportovním zbožím, textilem, obuví a kancelářskými potřebami "Bedřich Daněk".

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.jirikovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA