Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Pasohlávky

Historie
Po vzniku nové politické správy rakouské monarchie v roce 1850 se Pasohlávky staly součástí soudního a politického okresu. Mikulov, v jehož správě zůstaly až do vzniku okresu Břeclav v roce 1960. S tímto politickým začleněním prožila ves i okupaci německou armádou 8. října 1938 a konec války 7. května 1945. Vesnici zasáhly správní změny v souvislosti s výstavbou novomlýnských jezer. V důsledku připravované fyzické likvidace obce Mušov byl v roce 1976 v Pasohlávkách vytvořen společný Místní národní výbor obou obcí, který byl zrušen k 1. lednu 1980 po zániku Mušova. Právě do Pasohlávek (a také do Pohořelic) se přestěhovala část mušovských občanů.

Obec ve starých písemných pramenech jmenovaná Uherčice na Bílém břehu (odtud odvozen i pozdější německý název Weisstätten), patřila v roce 1276 dolnokounickému klášteru, který ji tehdy získal od staroboleslavské kapituly. Vesnice byla pravděpodobně kolonizačního původu a její osu tvořila komunikace, která se ve východní části rozšiřovala v náves, na níž stávala kaple. Někdy za válek 15. století zpustla a v první polovině 16. století byla znuvu osídlena nově příchozím charvátským obyvatelstvem (v soudobých pramenech je uváděna jako "Auerčice jinak Charváty").

V roce 1574 zde bylo 33 usedlíků a jeden obecní grunt. Po Bílé hoře ves propadla konfiskace a získal ji kardinál František z Ditrichštejna, který ji natrvalo připojil k vlasatickému statku, jenž příslušel k panství dolnokounickému. Za třicetileté války byla ves velmi zplundrována a patřila k nejzničenějším vsím celého břeclavského okresu. Z původních 43 osedlých válku přežilo jen 9 tj. 21 % předválečného počtu. Obnova vsi však probíhala velmi rychle a na počátku 18. století zde bylo už 48 osedlých. Při sčítání lidu v roce 1763 žilo v Pasohlávkách dokonce 80 rodin selských a 26 podružských s celkem 397 obyvateli. Nejvyššího počtu dosáhlo zdejší obyvatelstvo v roce 1930, kdy tu bydlelo 1 021 osob. Při posledním sčítání obyvatelstva v roce 1991 bylo v Pasohlávkách napočteno 672 obyvatel ve 172 trvale obydlených domech.

Před válkou žilo v Pasohlávkách převážné německé obyvatelstvo (93,6 %), které patřilo k nacionálně nejuvědomělejším v celém tehdejším mikulovském okrese. Proto bylo po válce odsunuto a jeho majetek byl konfiskován. Této konfiskaci propadlo z 1 594 ha půdy plných 1 549,3 ha a z 242 popisných čísel 230 domů. Přestože byla obec dobyta až na samém konci války a patřila k posledním okupovaným místům na Mikulovsku, tvrdě se o ni bojovalo a při bojích bylo zničeno 162 domů zcela a dalších 72 bylo těžce poškozeno. Proto přišlo v průběhu druhé půle roku 1945 a v roce 1946 do Pasohlávek jen 37 rodin. I přes dosídlení tedy počet obyvatel silně poklesl. V roce 1950 žilo v obci pouze 282 osob, tj. 27,6 % předválečného počtu.

Fara vznikla ve vsi zřejmě záhy po jejím založení a připomíná se již v roce 1276. V 16. století zde převládlo nekatolické náboženství a v roce 1612 se tu dokonce usadili novokřtěnci a zřídili si tady svůj společný dům. Byli odsud vypuzení - stejně jako všichni jejich souvěrci z celé Moravy - po vydání císařského výnosu namířeného proti všem nekatolíkům v roce 1622 (poslední zmínka o jejich komunitě je z roku 1620). Farní úřad byl v obci obnoven v roce 1885. Dnes spadají Pasohlávky pod děkanství mikulovské a jsou spravovány farářem drnholeckým.V obci je rovněž kazatelská stanice českobratrské církve evangelické příslušná k hustopečskému sboru, dnes však spravovaná v Břeclavi.

Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna a pravděpodobně v této souvislosti zasvěcena sv. Anně. O tomto patriociniu se ovšem mluví až v roce 1691. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.

Škola byla v obci zřízena v roce 1788 nová školní budova byla postavena v roce 1883. Dnes je v Pasohlávkách pouze mateřská škola a dvě třídy 1.-3. ročníku Základní školy drnholecké ostatní děti navštěvují úplnou Základní školu v Drnholci.

Obec užívala v minulosti v pečeti obecního znamení na němž blízkost Dyje symbolizoval rak a vinařství v obci vinařský nůž. Nový znak byl vsi udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny dne 19. června 1995. Znak zohledňuje i nástupnictví městečka Mušova: "Dělený štít v horní stříbrné polovině nad modrou vlnitou patou červený ležící rak; spodní polovina červeno-stříbrně polcená vpravo stříbrný vinařský nůž s hnědou střenkou, vlevo dřevěná loďka v níž vyrůstají z jednoho stonku dvě překřížené ratolesti zakončené žaludem, vše v přirozené barvě." Právě ona loďka s motivem dubových ratolestí se žaludy pochází ze starého mušovského znaku.

Prapor byl obci udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 23 z 19. února 1998. List tvoří dva pruhy - bílý a modrý. V žerďové polovině bílého pruhu je červený rak klepety k žerdi. Poměr stran listu je 2:3.

Památky

Archeologické nálezy - Hradisko
Při toulkách okolím Pasohlávek pěšky či na kole po vyznačené cyklistické trase "Kolem ATC Merkur", Vás cesta zavede i na Hradisko, což je nejvyšší místo v okolí (220 m n.m.). Naskytne se Vám možnost shlédnout celé Vodní dílo Nové Mlýny od Drnholce až po Nové Mlýny. Toto místo je zajímavé hlavně svou historií.

Lokalita Hradisko u Mušova je známa nálezy římských mincí ze 17. a 18. století. Že se jedná o pozůstatky pobytu římského vojska, prozradil výzkum v letech 1926-28.

Ve dvacátých letech dvacátého století zde bylo objeveno římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia s množstvím zděných staveb. Stavby byly vojenského charakteru a podle nálezů lze usuzovat i přítomnost vysokých římských důstojníků X. římské legie.

Byl zde vojenský tábor části X. římské legie, která sídlila od počátku 2. století n. l. ve Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor užívala patrně do uzavření míru před koncem 2. století n. l., kdy skončily markomanské války. Opěrný bod římského vojska byl vystavěn z pálených cihel označených písmeny římské legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z Vindebony.

V severní části Hradiska můžeme ještě dnes uvidět pozůstatky bádání archeologů a pomyslně kráčet ve stopách vojáků Marka Aurélia.

Mušovský kostel
Při pohledu na Střední nádrž upoutá pozornost kostel na ostrově uprostřed vody. Je to jediný pozůstatek starobylé obce Mušov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou hodnotou.

Kostel sv. Linharta
Je původně románská stavba z přelomu 12. a 13. století, ve 14. století přestavěna ve stylu gotiky, takže z původní stavby se dochovala jižní stěna lodi s románským portálem a okny.

Při průzkumu, již odsvěceného kostela v dnešní barokní podobě byly, odkryty gotické nástěnné malby a malba z 1. pol. 16. století.

Kostel sv. Linharta byl v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň.

Příroda a okolí

Autokemp Merkur
Autokemp ATC Merkur se nachází na břehu horní Novomlýnské nádrže, je vhodným místem pro rodinnou rekreaci, školní výlety a sportovní pobyty.Jedná se o uzavřený areál o rozloze 41,5 ha z toho vodní plocha je 23 ha, kterou tvoří dvě oddělené laguny. Obě mají travnato-písčité pláže a pozvolný vstup do vody, což je vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi. V části jedné z lagun je vyhrazený prostor pro milovníky naturismu.

Pro návštěvníky kempu jsou zde k dispozici restaurace, stánky s občerstvením, sportovními potřebami, textilem, suvenýry a ostatním zbožím. Večery vám zpestří hudba k tanci i poslechu při venkovním posezení. V okolí kempu jsou také k dispozici diskotéky a vinné sklípky. Návštěvníkům kempu je každý večer k dispozici letní kino s pestrým programem. Ubytování je možné v bungalovech, obytných buňkách, dále nabízíme místa pro karavany nebo stany. K dispozici je zde 350 lůžek, 500 míst s elektrickou přípojkou a dalších 500 míst bez elektrické přípojky. V areálu je nová budova sociálního zařízení se sprchami s teplou vodou. Okolí kempu je protkáno cyklistickými stezkami a přímo z kempu je možné se napojit na turistické trasy, které nás dovedou až na Pavlovské vrchy které příjemně dotvářejí okolní krajinu kempu.
Provoz kempu: 1. 4. - 31.10., hlavní sezóna 30. 6. - 25. 8.2007

Laguna
Rekreační zařízení se nachází na břehu Horní Novomlýnské nádrže v obci Pasohlávky. Je vhodným místem pro rodinnou rekreaci, rybáře, skupiny, cykloturisty a školní výlety. RZ je uzavřený areál s ubytovacím zařízením, budovou ke stravování a restaurací (bez podávání jídel).

Ubytování je v bungalovech nebo chatkách k dispozici je celkem 82 lůžek. Součástí pobytu v letních měsících je polopenze, která se poskytuje mimo sezonu po domluvě a pouze pro více než 20 osob. Pro rekreanty je k dispozici společná kuchyňka (vařiče, nádobí, dřezy s teplou vodou) kdy pro každý pokoj je možnost zapůjčení skříňky s nádobím. Pro večerní posezení slouží společenská místnost s TV.

V areálu je k dispozici hřiště s asfaltovým povrchem, dětský koutek, ping-pong, ohniště s posezením.
100 m od objektu je hřiště s kamenitým povrchem a pískoviště s lavičkami.

Ke koupání slouží obecní pláž asi 50 m od budovy, vedle nově vybudované pláže je přístav lodní dopravy, která provozuje plavbu po Horní Novomlýnské nádrži.

V Pasohlávkách jsou v letním období otevřeny dvě restaurace, pizzeria, občerstvení a vinné sklípky. V obci je ještě cukrárna, pošta, kadeřnictví a prodej rybářských povolenek.

Ubytovaní hosté mají bezplatný vstup a vjezd do autokempu Merkur (asi 2 km), kde je koupání, sportovní vyžití (škola a půjčovna windsurfingu, půjčovna šlapadel a sportovních potřeb, minigolf, tenisové kurty, tobogán) archeologická výstava, internetová herna, denně se promítá v letním kině, jsou zde programy pro děti a pro dospělé k tanci a poslechu hraje ve středu, pátek a v sobotu živá hudba.

Příjezd doporučujeme autem. Autobusy z Brna odjíždí z ÚAN Zvonařka st. 37, zastávka Pasohlávky u kostela, příjezd vlakem do Vranovic, dále pěšky 8 km.

Týdenní pobyty v hlavní sezóně začínají a končí vždy v sobotu a jsou podmíněny polopenzí.
Provoz: 1. 5. - 31. 10.

Tipy na ýlety
* Břeclav 35 km (autem, na kole, autobusem)
* Bratislava 120 km
* Brno 35 km
* Dolní Věstonice 10 km (autem, na kole)
* Drnholec 8 km (pěšky, na kole, autem, autobusem)
* Laa an der Thaya 29 km
* Lednicko - valtický areál do 30 km (autem, na kole, autobusem)
* Mikulov 15 km (autem, na kole, autobusem)
* Moravský kras 70 km
* Moravský Krumlov 38 km
* Pavlovské vrchy (autobusem, na kole, autem - ve všech případech nutno použít chůzi)
* Poysdorf 20 km
* Vídeň 95 km
* Znojmo 50 km
* Břeclav 35 km (autem, na kole, autobusem)
* Zámeček Pohansko, synagoga, lužní lesy
* Bratislava 120 km - výlety lodí po Dunaji, hrad Děvín, ZOO
* Brno 35 km - ZOO, Stará radnice, Špilberk, Petrov, projíždy parníkem po Brněnské přehradě
* Dolní Věstonice 10 km (autem, na kole) - Archeologická expozice regionálního muzea v Mikulově se známou soškou Věstonické Venuše.
* Drnholec 8 km (pěšky, na kole, autem, autobusem) - Městečko s dlouholetou vinařskou tradicí. Barokní kašna, Sloup Nejsvětější trojice.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.pasohlavky.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA