Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Troskotovice

Historie
Když jsme toto takto ustanovili, přidali jsme desátek, jenž náleží k městu Čáslavi, a ve vsi zvané Zhořelík (Hořelice ?). Ten má být placen ve výši šesti denárů k výživě kanovníků, kteří tamtéž slouží Bohu. Kromě toho desátý peníz ze všech soudních poplatků z hradů Žatce a obou Boleslavi. Ze všech statků patřících k uvedeným hradům, kde je obdělávána panská (tj. knížecí) půda, desátý snop a desetinu ze všeho dobytka, velkého i malého, který se chová na týchž statcích. Ty však, které byly široko daleko v obvodu těchto hradů rozděleny mezi četné osadníky a rolníky, mají platit desátý hrnec medu a desátý denár jako daň míru. Přidali jsme také dvůr Lysou po smrti jeho správce Mutiše. Zařídili jsme také kanovníkům téhož kostela každoroční hostinu, která se lidově nazývá harmue (tj. zádušní hostina), ze vsi Žiželic, na památku mé matky Boženy. Pevně jsme ustanovili, že toto má být kanovníkům téhož kostela odváděno z České země.

Na Moravě pak (má být odváděn) desátek z hradů Rokytnice, Znojma a Bítova, který činí z každého šest denárů. Kromě toho dáváme desátý denár z prodeje lidí a desátek z trhu na všech místech patřících k jmenovaným hradům. Na řece, která se nazývá Dyje, pak desetinu cla ze všech mostů.

Když jsme se poradili o potřebách téhož kostela, přidali jsme kromě toho k pořízení zemědělského nářadí, kdyby se ho snad nedostávalo, a k nakoupení oděvů pro kanovníky toto: Olomouc zaplatí ročně jednu hřivnu a dva voly, Přerov jednu hřivnu a dva voly, Spytihněv půl hřivny a jednoho vola, Hodonín půl hřivny a jednoho vola, Břeclav půl hřivny a jednoho vola, Strachotín půl hřivny a jednoho vola, Rokytnice jednu hřivnu a dva voly, Znojmo jednu hřivnu a dva voly, Brno jednu hřivnu a dva voly, Pustiměř jednu hřivnu a dva voly. Dali jsme také tamtéž vesnice Blatnici, Pregnici (?), Na Louce, Sovolusky, Na Vráně, Dolné(?), nádrž na ryby, která se lidově nazývá slap, a přilehlé rybníky i s hájem, Mikulčice, Prusy, Troskotovice, Drnovice, Pavlov, Na Hrádku, Betharíntich (?), Bantice, Plešice, Mašovice, Šanov. K tomu také připojujeme co nejpřísnější rozhodnutí naší moci, aby nikdo z lidí, kteří patří řečenému kostelu v Cechách nebo na Moravě, nebyl povinen daněmi, desátky, stavbou hradů nebo mostů nebo jinými službami nikomu jinému nežli pouze klášteru a proboštovi, který ho řídí.

A já, Šebíř, s boží milostí pražský biskup, účastník a pravý svědek tohoto ustanovení, spolu s Meinhardem, N. a těmito zbožnými kaplany: Bohosudem, Podivou, Makem, Božíkem a mnoha jinými, před živým a pravým Bohem a jeho strašným soudem (to) dosvědčujeme a bráníme věčnou kletbou, aby žádný z nástupců téhož našeho knížete Břetislava nebo jiná lidská osoba se neodvážila to, co bylo týmž knížetem darováno, odepřít a porušit ustanovení. Kdyby se však objevil nějaký porušovatel tohoto úmyslu, nechť je navěky zatracen, pozná, že boží světci, dvanáct apoštolů, mučedníci Václav, Benedikt, Jan, Matouš, Izák, Kristin a vyznavači a panny jsou nyní i v budoucnu jeho nepřáteli a nechť je s ďáblem a jeho služebníky a se zrádcem Jidášem a těmi, kteří pravili k Pánu Bohu: "Odstup od nás, nechceme poznat tvé cesty", spálen v propasti pekelné a obrácen v nic nechť bezbožný zahyne.

Památky

Obec Troskotovice
je jednou z nejstarších obcí na jižní Moravě. První písemná zmínka o Troskotovicích je z roku 1046. V roce 1538 byla obec uváděna již jako městečko a z toho roku je pány z Kunštátu přidělena pečeť a erb - černé trojčáří v bílém poli - užíváno dodnes. V roce 1996 oslavila obec Troskotovice 950 let trvání.

Troskotovice se rozkládají v úrodné oblasti na hranici okresu Břeclav a Znojmo, 8 km od Pálavských jezer, jsou proslulé pěstováním teplomilných plodin (tabák, meruňky, broskve, okurky, ...). V rozsáhlém katastru (1820 ha) se mimo jiné nachází na východní straně tzv. Dolní rybník a na západní straně Horní rybník. Okolí Dolního rybníka je chráněnou přír. rezervací, s bohatou lužní faunou a florou.

Ozdobou obce je zajímavě řešené náměstí, kde se náchází historická budova obecního úřadu, škola, kostel sv. Václava a památkově chráněný dům č. p. 159 s podloubím, z konce 17. století. V ulici za kostelem je zajímavá soustava vinných sklípků, v některých místech i ve třech řadách nad sebou. Na náměstí se nachází také socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1738.

V Troskotovicích existovala škola již v době třicetileté války. V obci se konaly tzv. Trhy výroční a to, v pondělí po čtvrté neděli velikonoční a na svátek "NANEBEVZETÍ PANNY MARIE". V čase trhů bylo místními vinaři prodáváno víno (tzv. POD VÍCHOU) v již zmiňovaném domě č. 159.

Nejvýznamnějším rodákem a absolventem místní školy byl Michal Sieber nar. 29.8. 1724, pozdější převor kláštera v Čechách, kam se uchýlil po zrušení kláštera v roce 1786. Napsal historické knihy, které jsou ve STRAHOVSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE. Ryl také do mědi obrazy některých svatých a klášterů svého řádu (klášter Obořiště v Čechách).

Dnešní Troskotovice se mohou pochlubit nově vybudovanými komunikacemi a vkusnou parkovou úpravou. O občerstvení návštěvníků se postarají dvě místní restaurace. A ostatně, přijeďte se sami podívat!

Vykopávky z doby bronzové
(archeologická naleziště, území archeologického zájmu)
V r. 1997 byl prováděn archeologický výzkum kruhového objektu v severovýchodní části katastru Troskotovic.Kruhový příkop byl objeven v minulých letech díky letecké archeologické projekci. Výzkumné práce vedl dr.Jaromír Kovárník,Csc., z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Na odkrytém půdorysu byla potvrzena existence nepravidelného kruhového příkopu o průměru téměř l00 m/šířce asi 5m a hloubce ne-celého půldruhého metru.Uvnitř objektu bylo umístěno 30 jam kruhového půdorysu, sloužících pravděpodobně k uchování obilí. Cenné byly též 3 hroby s uloženými milodary.

Na základě výsledků průzkumu je dle dr.Kovárníka možno zařadit celý areál do únětické kultury starší doby bronzové(1900 - 1600 př. n.l .).Kruhové příkopy měly ve své době pravděpodobně velmi důle-žitou úlohu správního a možná i kulturního střediska.
(Text je převzat z Místního zpravodajství 10.10.1997).

Na území archeologického zájmu se zjištěnými arch.nálezy jsou veškeré zemní zásahy vč. změny kultury pozemku možné po vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče a Památkového ústavu v Brně.

Na území s předpokládaným nebo možným výskytem archeologických nalezišť jsou větší a rozsáhlejší zemní zásahy možné po vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče a Památkového ústavu Brno.

Podklady pro tuto stát vč. zákresů nalezišť a hranic ÚAZ mi přes několikerou urgenci a příslib nebyly dosud zaslány (Jm.mu zeum ve Znojmě).Proto bude tato stát upřesněna vč.zákresů ve výkresu zájmového území 1:10 000 až v návrhu ÚPN SÚ.

Vinařství v obci
V katastrálním území Troskotovic je k 21.9.2005 necelých 58 ha vinic. Což řadí obec Troskotovice na 100. místo v množství pěstované révy vinné v ČR.

Z této plochy je jen asi 1,5 ha plodných vinic ( vinice ve stáří více jak 5 let ) a zbytek vinic je do 4 let.
Jednotliví pěstitelé podle výměry VITISVIN, spol. s. r. o., 27 ha, p. Ordoš Michal 20 ha, p. Juriga Josef 4,5 ha, p. Ing. Herko Pavel 4 ha a p. Hořák Tomáš 2 ha.

Vinice se nacházejí v nadm. v. od 180 - 203 m n. m. Půda je převážně sprašovitá černozem. Vinařské tratě jsou tři. 1) Nad Kolibů - 29 ha, 2) Nad kostelem - 27 ha a 3) U kapličky - 1.5 ha.

Nejpěstovanější odrůdy jsou bilé: Rulandské šedé,Tramín, Sauvignon, Rulandské bílé, Veltlínské zelené a u odrůd modrých jsou to Rulandské modré, Svatovavřinecké, Frankovka, a Zweigeltrebe.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.troskotovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA